یکشنبه, 27 خرداد 1403

از پذيرش تا ترخيص

 

 

پذیرش بیمارستان فرمانيه به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.


فرآیند نوبت دهی بیماران بستری:


 ۱.      دریافت دستور بستری از پزشک معالج توسط بیمار


 ۲.      ارتباط بیمار با واحد پذیرش بیمارستان (مراجعه حضوری همراه با دستور پزشک جهت تعیین وقت یا تماس تلفنی)


 ۳.      تعیین نوبت توسط متصدی پذیرش


 ۴.      ارائه آمادگی های لازم قبل از جراحی و ساعت حضور بیمار در بیمارستان توسط متصدی پذیرش

 

فرآیند پذیرش بیماران ارولوژی، ارتوپدی، گوارش و جراحی عمومی :


 ۱.      حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش یا اطلاعات در لابی بیمارستان


 ۲.      ارائه دستور پزشک و مدارک مورد نیاز (دفترچه بیمه، دستور پزشک و در صورت داشتن بیمه تکمیلی معرفی نامه از بیمه تکمیلی و یا کارت طلایی ) جهت بستری به متصدی پذیرش


 ۳.      انتظار تا ثبت اطلاعات در سیستم HIS و پس از چک کردن اطلاعات با بیمار چاپ برگه های پذیرش و  رضایت آگاهانه جهت جراحی


 ۴.      اخذ رضایت نامه آگاهانه و اثر انگشت از بیمار و همراه قانونی وی


 ۵.      مراجعه بیمار به داروخانه جهت تهیه کیف لوازم بهداشتی (در صورت لزوم)


 ۶.      ارائه توضیحات مورد نیاز در خصوص هزینه های بیمارستان و مراجعه بیمار به صندوق جهت پرداخت هزینه


 ۷.      ارائه قبض پرداختی به متصدی پذیرش


 ۸.      ارائه توضیحات مورد نظر توسط متصدی پذیرش در خصوص متوسط زمان انتظار بیمار در لابی، امکانات و هزینه کارت همراه و صدور کارت همراه در صورت نیاز، قبل از انتقال به بخش


 ۹.      مراجعه بیمار توسط بیماربر به بخش و یا در صورت نیاز به واحدهای پاراکلینیکی (آزمایشگاه و تصویربرداری) جهت انجام خدمات تشخیصی (طبق دستور پزشک در نسخه)


۱۰.      انتقال بیمار به بخش و تحویل بیمار و پرونده به بخش درایستگاه پرستاری توسط بیماربر