شنبه, 23 تیر 1403

كلينيك تغذيه و رژيم درماني بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه آماده ارائه خدامات زير مي باشد :

--      ارائه رژيم هاي غذايي متناسب با انواع بيماري ها چون قلبي ، كليوي ، فشار خون ، تنفسي ، ديابتيك ، گوارشي و ...

--      ارائه رژيم هاي غذايي بعد از جراحي هايي چون كولون ، معده ، SLEEVE  و  باي پس

--      تنظيم رژيم غذايي در دوران مختلف زندگي چون كودكي ، نوجواني ، بارداري ، شيردهي ، ميانسالي و سالخوردگي

--      آموزش در جهت بهبود كيفيت رژيم غذايي روزانه

--      لاغري موضعي با استفاده از تكنيك هاي روز دنيا

RSS